Skip to content

Pedagojik Danışman

Pedagoji, çocukların duygu, zihinsel ve sosyal gelişim çalışmalarını içeren çocuk alanında uzmanlaşmış bilimdir. Pedagoji alanında uzmanlaşmış kişilere pedagog denir. 

Pedagoglar, çocukların zihinsel gelişimini ve psikolojisini takip eden ve olası sorunlara danışman olarak çözüm üreten uzmanlardır.


Hangi konularda bir pedagogdan yardım alabilirsiniz:

Çocuk yalan söylüyorsa

Çocuk paylaşmayı bilmiyorsa

Kardeşleriyle sık sık çatışma çıkarıyorsa

Oyun veya teknoloji bağımlılığı varsa

Aşırı inatçıysa

Beslenme alışkanlığı kazandırılmak isteniyorsa

Çocuğun eğitim sorunları varsa

Uyku alışkanlığı kazandırılmak isteniyorsa

Tuvalet eğitimi vb.


Pedagogların Çalışma Alanları

1- Eğitim:

Okullarda eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yürütürler. Eğitim konularındaki, materyallerdeki veya genel süreçlerdeki hataları düzeltmeyi önerirler. Bunların yanı sıra çocukların okulla ilgili sorunlarına (uyumsuzluk, başarısızlık, isteksizlik, disiplin cezaları) çözüm ararlar ve onlara rehberlik ederler.

2- Zeka düzeylerine bağlı uyum:

Üstün zeka veya zihinsel yetersizlikler gibi ender durumlarda çocukları muayene ederek uyum sorunlarına çözüm bulmaya çalışırlar.

3- Öğrenme problemleri:

Çocuklarda dikkat eksikliği gibi öğrenmeyi engelleyebilecek problemlerin üstesinden gelmek için çalışırlar.

4- Aile danışmanlığı:

Ebeveyn-çocuk ilişkisine rehberlik eder.

5- Eğitim ve öğretim:

 Çocukları olumlu davranışlara yönlendirmek, onları hayata hazırlamak, olumsuz davranışlardan uzak tutmak gibi sorumlulukları vardır.

6- Uzman:

Resmi kurumlarda alınan kararları etkileme, rapor hazırlama gibi sorumlulukları vardır.

Buradan da anlaşılacağı gibi bir okul danışmanı, okul içinde çalışan pedagog gibidir. Çalıştığı okul içerisindeki öğrencilerin ders başarısı, kariyer ve sosyal-duygusal danışmanlığını yapar.